เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว

สถิติ sitemap
วันนี้ 942
สัปดาห์นี้2,336
เดือนนี้15,800
ปีนี้189,600
ทั้งหมด360,240

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตย ประจำปี 2565"

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

beenhere ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล
วันที่ เลขที่ เรื่อง
13 ธันวาคม 2564 insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 126
28 กันยายน 2564 insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin อ่าน : 161
27 กันยายน 2564 insert_drive_file โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 147
5 กุมภาพันธ์ 2564 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 159
25 มกราคม 2564 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll โดย : admin อ่าน : 157

folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

collections ภาพกิจกรรม
โครงการถนนสะอาด (Kick Off) ตามค่านิยม 11 ประการ [28 มิถุนายน 2565]
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2 มิถุนายน 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่2/2565 [30 พฤษภาคม 2565]
ประชุมลูกจ้างเหมา [27 พฤษภาคม 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
ลิ้งค์ facebook หน่วยงาน รอปรับปรุง
facebook
ลิ้งค์ facebook หน่วยงาน

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

folder ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 6.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 5.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 4.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 3.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176

folder ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด
ประชาสัมพันธ์ โครงการ To Be Number One จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

folder ประชาสัมพันธ์กองช่าง
folder ประชาสัมพันธ์กองคลัง
การถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
ทำงาน ปิดงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview163
หนังสือส่ง เรื่อง ขอยกเว้นการชำระภาษีประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160

folder ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา

collections จดหมายข่าว
ประชุมปรึกษาหารือการรับพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี 2565 [1 กรกฎาคม 2565]
โครงการถนนสะอาด (Kick Off) ตามค่านิยม 11 ประการ [28 มิถุนายน 2565]
โครงการวัยรุ่น สดใส ไม่ท้อง ก่อรวัย รักยังไงไม่ให้เสี่ยง ประจำปี 2565 [17 มิถุนายน 2565]
 


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ