เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว

สถิติ sitemap
วันนี้ 279
สัปดาห์นี้1,457
เดือนนี้12,097
ปีนี้145,164
ทั้งหมด275,812

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

beenhere ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล
วันที่ เลขที่ เรื่อง
13 ธันวาคม 2564 insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 93
28 กันยายน 2564 insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin อ่าน : 130
27 กันยายน 2564 insert_drive_file โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 114
5 กุมภาพันธ์ 2564 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 133
25 มกราคม 2564 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll โดย : admin อ่าน : 129

folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

collections ภาพกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [12 พฤษภาคม 2565]
ประเพณีสรงน้ำภูพระสักการะพระพุทธอนันตชินคีรี [10 พฤษภาคม 2565]
จิตอาสาพระราชทาน วันปฐมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 [4 พฤษภาคม 2565]
โครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน “บ้านอบอุ่นในธรรม” หลังที่10 อำเภอที่10 ปี พ.ศ.2565 รายนางสาวตะวัน วงศ์มณี บ้านน้อยนามูล หมู่ที่13 [18 เมษายน 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
ลิ้งค์ facebook หน่วยงาน รอปรับปรุง
facebook
ลิ้งค์ facebook หน่วยงาน

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

folder ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 8.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 7.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 5.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 4.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 3.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 2.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129

folder ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
หนังสือมอบอํานาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105

folder ประชาสัมพันธ์กองช่าง
folder ประชาสัมพันธ์กองคลัง
การถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
ทำงาน ปิดงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
หนังสือส่ง เรื่อง ขอยกเว้นการชำระภาษีประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116

folder ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา

collections จดหมายข่าว
วันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ [12 พฤษภาคม 2565]
งนประเพณีสรงน้ำภูพระสักการะพระพุทธอนันตชินคีรี ประจำปี ๒๕๖๕ [10 พฤษภาคม 2565]
ประชุมมอบนโยบายกรขับเคลื่อนการขจัดความยากจน [6 พฤษภาคม 2565]
 


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ