messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบายพาสคุ้มโนน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแซง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุประปาเพื่อซ่อมแซม ภายในเขตเทศบาลตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาขุดดินเพื่อวางท่อประปา PVC พร้อมฝังกลบ หมู่ ๘-๑๐ บ้านโนนอำนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุประปาเพื่อซ่อมแซม ภายในเขตเทศบาลตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบายพาสคุ้มโนน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแซง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV System ) จำนวน ๘ ตัว บ้านหนองแซง หมู่ ๔ ตำบลนาตาล เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาขุดดินเพื่อวางท่อประปา PVC พร้อมทำฝาปิดท่อหน้าบ้านนางราตรี หมู่ ๙ บ้านโนนอำนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมซัมเมอร์สประปาบาดาล จำนวน 2 บ่อ บ้านโนนอำนวย หมู่ 8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๙๑๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างเหมาสูบน้ำระยะไกล จากอ่างเก็บน้ำห้วยตุ ถึงอ่างเก็บน้ำบ้านเกิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนทางขึ้นภูพระ หมู่ 6 บ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเป่าล้างบ่อน้ำประปาบาดาล จำนวน 1 บ่อ หมู่ 9 บ้านโนนอำนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างเหมาสูบน้ำระยะไกล จากอ่างเก็บน้ำห้วยตุ ถึงอ่างเก็บน้ำบ้านเกิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าระบบผลิตน้ำประปา บ้านหนองแซง หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าระบบผลิตน้ำประปา บ้านหนองแซง หมู่ ๖ (คุ้มโนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อจัดซื้อสายส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อจัดซื้อสายส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อจัดซื้อสายส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อสายส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาเป่าล้างบ่อประปาบาดาล จำนวน ๓ บ่อ บ้านโนนอำนวย หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมซัมเมอร์สและตู้ไฟระบบประปา บ้านโนนอำนวย หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตรพร้อมฝา 1 ช่องทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อสารส้มชนิดขุ่นผง จำนวน 12,500 กิโลกรัม และคลอรีน ความเข้มข้น 70-75% จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อจัดซื้อสารส้มชนิดขุ่นผง จำนวน 12,500 กิโลกรัม และคลอรีน ความเข้มข้น 70-75% จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สถานีผลิตน้ำประปา บ้านหนองแซง หมู่ ๖ (คุ้มโนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุมาซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อจัดซื้อน้ำมันสูบน้ำดิบ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อจัดซื้อน้ำมันสูบน้ำดิบ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อซื้อน้ำมันสูบน้ำดิบ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อจัดซื้อน้ำมันสูบน้ำดิบ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อน้ำมันสูบน้ำดิบ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อรางวัล จำนวน 300 ชุด ในโครงการผู้สูงอายุยิ้มและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชน และบริการด้านอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยลงลูกรัง พร้อมค่าปรับเกรด เขต ๑ หมู่ ๔,๕,๖,๑๑,๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยยาง หมู่ ๑๑ บ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยยาง หมู่ ๑๑ บ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยยาง หมู่ ๑๑ บ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ เลขทะเบียน นข ๒๔๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อน้ำยาป้องกันและกำจัดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่นั่งตอนเดียว เลขทะเบียน บว ๓๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาขุดดินเพื่อวางท่อระบบประปา ภายในเขต หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
1 - 50 (ทั้งหมด 907 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

× เทศบาลตำบลนาตาล