เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0947893072
นายกิติชัย วรรณพราหม์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0945296678
นางสาว ธัญยธรณ์ ธนศิริรุจิรางค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0850746223
นายประกอบ สีเห็มทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0636690697
นางพรรณี เมทะยะโสภณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0845132694