messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
วนอุทยานภูพระ
วนอุทยานภูพระ ตั้งอยู่ตำบลนาตาล ดิมเป็นป่าภูพระอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูลมีเนื้อที่ประมาณ 64,900 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526 ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ชุมชน ป่าภูพระมีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่น มีสัตว์ป่า ลำธาร และทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่หลังเขาเป็นที่ราบประดิษฐานพระพุทธรูปหินเก่าแก่ สถานที่ท่องเที่ยวในเขต วนอุทยานฯ เป็นลานหินผากว้าง ความลึกของหน้าผา 150-200 เมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งในหลังช่วงเทศกาลสงกรานต ในวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม ของทุกปี จะมีงานประเพณีสรงน้ำภูพระ แห่ผ้าอังสะ เพื่อถวายเป็นสิริมงคลแด่พระพุทธนอนันตชินคีรี เป็นประจำทุกปี
ภายในวนอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่


× เทศบาลตำบลนาตาล