เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 66
folder ทะเบียน หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
30 พฤศจิกายน 2564
1409 insert_drive_file แจ้งกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัีสดุด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ โดย : admin เปิดอ่าน : 7
30 พฤศจิกายน 2564
1408 insert_drive_file การตรวจรับรองรายงานการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดย : admin เปิดอ่าน : 7
30 พฤศจิกายน 2564
1407 insert_drive_file ยืนยันยอดเงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและดอกเบี้ยฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลค้างรับณ วันที่ 30 ก.ย.64 โดย : admin เปิดอ่าน : 6
24 พฤศจิกายน 2564
1544 insert_drive_file ขอนำส่งแนวทางปฎิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับอปท.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท-19 โดย : admin เปิดอ่าน : 2
24 พฤศจิกายน 2564
1545 insert_drive_file ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ประจำปี 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 2
24 พฤศจิกายน 2564
1546 insert_drive_file การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เทศบาลประจำปี 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 2
24 พฤศจิกายน 2564
1547 insert_drive_file ประสานการให้ความช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน โดย : admin เปิดอ่าน : 2
24 พฤศจิกายน 2564
1530 insert_drive_file แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2564
1540 insert_drive_file ขอส่งมอบสื่อแฟรชการ์ดเพื่อเผยแพร่ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2564
1539 insert_drive_file การกำหนดการประชุมระดับชาติเรื่องเด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2564
1538 insert_drive_file แจ้งที่อยู่ไปรณีณย์อิเล็คทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ของหน่วยงาน โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2564
1537 insert_drive_file ขอขอบคุณ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2564
1536 insert_drive_file การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโดยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2564
1535 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พ.ย.2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2564
1534 insert_drive_file การชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2564
1533 insert_drive_file ขอรับการสนับสนุนเจ้าภาพหลักในการดูแลและติดตามการฉีดวัคซีน โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2564
1532 insert_drive_file แนวทางการป้องกันเชื้อโควิท 19สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ให้แก่อปท. โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2564
1531 insert_drive_file หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา โดย : admin เปิดอ่าน : 2
23 พฤศจิกายน 2564
1529 insert_drive_file การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท โดย : admin เปิดอ่าน : 2
22 พฤศจิกายน 2564
1527 insert_drive_file การปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี โดย : admin เปิดอ่าน : 2
1 - 20 (ทั้งหมด 194 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร