เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายโชคดี ภูเต้าทอง
ปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
โทร : 0636259853
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
โทร : 0877725257
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาล รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0877725257
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0831436984
นางวรรธกาล แสงภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0873739371
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0877725257
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0877725257