เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
image กิจกรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เนื่องในวัน "ต่อต้านยาเสพติดโลก "(26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ประกอบกับแนวทางการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมีการรณรงค์ผ่านสื่อโซเซียล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาตาล... [23 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมตามโครงการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลนาตาล [1 ตุลาคม 2564]
พนักงาน ทต.นาตาลและเจ้าหน้าที่ รพสต.รวมจัดสถานที่ที่ รร.หนองแซงเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในเขตตำบลนาตาล [9 กันยายน 2564]
โครงการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาตาล [10 สิงหาคม 2564]
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯทำความสะอาดศูนย์กักตัวและ รพ.สนามประจำตำบล (รายสัปดาห์) [10 สิงหาคม 2564]
นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท ผอ.สสอ. และนายคำพันธ์ สุขเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาตาล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาตาล ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลชุมชนประจำตำบลนาตาล [6 สิงหาคม 2564]
โครงการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [5 สิงหาคม 2564]
กิจกรรมมอบแม็สและเจลล้างให้กับ อสม.เพื่อแจกให้ประชาชนในชุมชนตามโครงการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19เขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาตาล [30 กรกฎาคม 2564]
กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 [1 กรกฎาคม 2564]
กิจกรรมมอบแม็สและเจลล้างมือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ในตำบลนาตาล [16 มิถุนายน 2564]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 30 รายการ)