เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
account_balance รวมกฎหมาย ผู้สูงอายุ
มีสาระสำคัญ 4 เรื่อง คือ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) สิทธิผู้สูงอายุ การลดหย่อนภาษีเงินได้ และกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและที่ได้รับมอบหมาย จะต้องมีการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ เพื่อรองรับการดำเนินงาน