messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายพันปี สุภาพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายยงค์ยุทธ พรสวัสดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายมยุรี โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายบวร แสงวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายฉราวุธ นาเมืองรักษ์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นางสาววิสดา จำปี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเฉลียว ชานันโท
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสำอาง ศรีแก้วใส
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายทองสุข วงษ์ชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายทรงสิทธิ์ สมศรีสุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสุดชา นวะศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบุญมี ชัยเณร
สมาชิกสภาฯ เขต 2

× เทศบาลตำบลนาตาล