เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
verified_user ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
1 ธันวาคม 2566
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน :
30 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒) โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 2
10 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 8
31 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มายืนยันสิทธิผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ grade โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 15
27 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เพิ่มเติม) grade โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 16
4 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาตาล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ grade โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 21
4 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 19
2 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) grade โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 14
29 กันยายน 2566
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มายืนยันสิทธิผู้สูงอายุ เดือน กันยายน ๒๕๖๖ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 1
28 กันยายน 2566
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 29
26 กันยายน 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ poll โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 33
19 กันยายน 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) grade โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 17
11 กันยายน 2566
photo ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ grade โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 22
4 กันยายน 2566
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ grade โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 25
4 กันยายน 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เพิ่มเติม grade โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 17
10 สิงหาคม 2566
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๓ จุด ม. ๕ บ้านเกิ้ง ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ จุดที่ ๑ เริ่มจากข้าง ศพด. ถึง บ้านนายณรงค์ ม.๕ จุดที่ ๒ เริ่มจากข้างบ้านนางแหวน ถึง บ้านนายคอน ม.๕ จุดที่ ๓ เริ่มจากบ้านพ่อจาน ถึง ที่ไร่แม่อบมา ม.๕ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : กองคลัง เปิดอ่าน : 28
9 สิงหาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) poll โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 26
18 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) poll โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 28
3 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่มาลงทะเบียนเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ poll โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 32
30 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) poll โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3