เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
beenhere ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิขอรับเงินเงี้ยยังชีพผู้สูอายุ ช่วงที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประเทศบาลตำบลนาตาล เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Fift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล เรื่องใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-ธันวาคม พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ระกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562-กันยายน พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1