เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 181
เดือนนี้9,518
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)52,310
ทั้งหมด 268,872

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

การเปิดรับการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567

รณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร

5 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการที่ควรมี

verified_user ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล

collections ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 [1 มกราคม 2567]
เปิดงาน จุดบริการประชานชนตำบลนาตาล เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 [29 ธันวาคม 2566]
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพระดับตำบล และ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาแสพติด [27 ธันวาคม 2566]
Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% [6 กันยายน 2566]
 
folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1

thumb_up Facebook Page


บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
info รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
กิจสภาฯ
THSarabunNew
20

folder ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ เรื่องคัดแยกขยะก่อนทิ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : pageview83
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝุ่นละออง PM2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164

folder ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด
ประชาสัมพันธ์ โครงการ To Be Number One จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
ประสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178

folder ประชาสัมพันธ์กองช่าง
folder ประชาสัมพันธ์กองคลัง
การนับใบเสร็จ รายงานกรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview36
การถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview282
ทำงาน ปิดงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview300
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview299
หนังสือส่ง เรื่อง ขอยกเว้นการชำระภาษีประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview307

folder ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา

collections จดหมายข่าว
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 [1 มกราคม 2567]
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพระดับตำบล และ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาแสพติด [27 ธันวาคม 2566]
กิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2566 [27 พฤศจิกายน 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ