เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
info ผาเสวย

ผาเสวย เป็นลานหินผากว้าง มีความลึกของหน้าผาประมาณ 150–200 ม. เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นภูน้อยตรงข้าม

info ถ้ำเสียมสับ

ถ้ำเสียมสับ เป็นถ้ำของหินผาที่มีลักษณะคล้ายเสียมที่ขุดลงหิน ซึ่งเมื่ออยู่หน้าปากถ้ำจะเห็นหินผาที่สูง เป็นถ้ำที่เกิดจากการแยกตัวของหินผา ภายในถ้ำมีทางเดินกว้าง 2 เมตร ระยะทาง 30 เมตร ในสมัยก่อนจะมีพระสงฆ์มาจำพรรษาและปฏิบัติธรรมเป็นประจำ

info ผาหินแยก

ผาหินแยก เป็นหน้าผาที่แยกตัวเป็นทางยาว 20 เมตร ลึก 6 เมตร ซึ่งผาที่แยกตัวออกมาจะมีลักษณะเอนเอียงเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้info ถ้ำพระ

เป็นถ้ำที่มีความลึก 30 เมตร ปากถ้ำกว้าง 15 เมตร มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ และชาวบ้านในท้องถิ่นต่างให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่ง


info พระพุทธอนันตชินคีรี

พระพุทธอนันตชินคีรี จุดสูงสุด ของวนอุทยานภูพระ ให้ประชาชนกราบไหว้ สักการะ เป็นพระประจำตำบลนาตาล เทศบาลตำบลนาตาลอยู่ในความรับผิดชอบดูแล และทำความสะอาดเป็นประจำทุกเดือน โดย หลังช่วงเทศกาลสงกรานตในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ในวันที่ 10 จะมีงานประเพณีสรงน้ำภูพระ แห่ผ้าอังสะ เพื่อถวายเป็นสิริมงคลแด่พระพุทธนอนันตชินคีรี เป็นประจำทุกปี