ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารและเครื่องดื่มผู้ร่วมงานและพระสงฆ์ โครงการสรงน้ำภูพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง