ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ระบบประปาบ้านโนนอำนวย จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง