ชื่อเรื่อง: การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ชื่อไฟล์: QT3d5E3Tue94135.jpg