เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่1/2564
รายละเอียด : 20ธ.ค.64 เวลา 09.00น. โดยนายพันปี สุภาพัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล นายยงค์ยุทธ พรสวัสดิ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาตาล นายคำพันธ์ สุขเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลนาตาลพร้อมคณะผู้บริหาร นายโชคดี ภูเต้าทอง ปลัดเทศบาลตำบลนาตาล และหัวหน้ากอง เจ้าหน้าที่ จัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาตาล
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร