เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 80
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
collections จดหมายข่าว
เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนือ่งในวันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2564]
โครงการถนนสะอาด ค่านิยม11ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [21 กันยายน 2564]
ทำความสะอาดตลาดสดภายในชุมชน [6 พฤษภาคม 2564]
ประชุมสภา ครั้งที่ 3 สมัยสามัญที่ 3/2563
 
collections ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมโครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [21 กันยายน 2564]
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2564 [1 กันยายน 2564]
นายคำพันธ์ สุขเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมรับฟังนโยบายของผู้บริหารในการทำงาน [29 กรกฎาคม 2564]
นายกเทศบาลตำบลนาตาล พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ [29 กรกฎาคม 2564]
 
collections ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ขอแจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง(INFO)การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์กลางของส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ขอเชิญประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการการฝายชะลอน้ำชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

beenhere ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-ธันวาคม พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดวื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร