เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
collections จดหมายข่าว
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 [1 มกราคม 2567]
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพระดับตำบล และ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาแสพติด [27 ธันวาคม 2566]
กิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2566 [27 พฤศจิกายน 2566]
Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% [6 กันยายน 2566]
 
collections ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 [1 มกราคม 2567]
เปิดงาน จุดบริการประชานชนตำบลนาตาล เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 [29 ธันวาคม 2566]
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพระดับตำบล และ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาแสพติด [27 ธันวาคม 2566]
Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% [6 กันยายน 2566]
 
collections ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
insert_drive_file ข้อกำหนดตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-บุคลากร | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ประสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

verified_user ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มายืนยันสิทธิผู้สูงอายุ เดือน มกราคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : pageview8
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล เรื่อง การเปิดรับการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๒) grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : pageview17

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

info ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาตาล ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาตาล หรือผู้มาติดต่องาน เทศบาลตำบลนาตาล เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ot5fp8 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด
ประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนกู้ยืมสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพ


forum EIT
folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51