“ซ่อมแซมถนนมคอนกรีต” คสล.

“ซ่อมแซมถนนมคอนกรีต” คสล.
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนาตาล โดย นายโชคดี ภูเต้าทอง ปลัดเทศบาลตำบลนาตาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล มอบหมายงานให้ ข้าราชการ พนักงานจ้างชาย ร่วมกิจกรรมซ่อมแซมถนนมคอนกรีต ณ หมู่ 9 บ้านโนนอำนวย ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

โครงการ ร่วมน้ำใจแบ่งปันสายใยรัก

โครงการ ร่วมน้ำใจแบ่งปันสายใยรัก ร่วมบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อสมทบทุนบริจาคแก่ผู้ยากไร้